wij zijn

specialist

in ...

//App

//Design

//Web

​Webapp, mobile app, cloud application - laat een Basecode APP voor u werken!

Veiligheid en werkinstructie in de Chemische industrie

DSM Limburg - directie Arbo en Omgeving - zat met een uitdaging. De wetgever eiste dat het kennisniveau en het veiligheidsbewustzijn kon worden gemeten.

Samen met DSM in Limburg werkten wij aan een poortinstructie die Chemelot breed is ingezet voor veiligheid en veligwerken. Het boekje gedragsregels was uitgangspunt en de tot dan toe gangbare poort instructie video het uitgangspunt. In eerste instantie is alleen de bestaande film gedigitaliseerd. Later is de gehele film vervangen om beter aan te sluiten op de leerdoelen en manier van toetsing.

Door de film in blokken onder te verdelen en per leerdoel vast te stellen wat er getoetst diende te worden is de film zo samengesteld dat optimaal kan worden gemeten hoeveel van de leerdoelen via de instructiefilm is opgenomen. Daarbij zijn vragenblokken samengesteld in pools, zodat de antwoorden niet doorgegeven of uit het hoofd geleerd kunnen worden.

Het gehele Chemelot terrein is vervolgens op de 9 hoofdpoorten voorzien van instructiesoftware. Daarbij zijn de toegangspoorten ingericht met verschillende modaliteiten aan instructie materiaal. Voor de internationale chauffeurs is een instructie in mime samengesteld. Voor grote groepen is een groepsinstructie vervaardigd en voor de individuele contractors is in groeps formatie via een centrale server de instructie ingericht en gekoppeld aan de toegangspas.

Aansluitend is voor de grote contractors als Stork en dergelijke een individuele versie gemaakt, die op locatie kan draaien. 

Om de support goed in te richten is een helpdesk opgezet met een 4 uurs SLA tijdens werktijden.

BEDRIJFSGEGEVENS

Basecode NV

Graaf Engelbertlaan 75

4837DS Breda


//KVK: 60354151

CONTACTGEGEVENS

//EML: info@basecode.nl

//TEL: +31(0)76 205 09 72

VOLG ONS